Значення та походження українського тризуба


Що значить герб України для пересічного громадянина? Чому герб саме тризуб, а не щось інше? Що означає такий знак, коли він з’явився? Більша частина населення сприймає його лише як золотавий символ на синьому фоні, ну можливо ще вбачає в ньому слово «воля». Нажаль на цьому знання й розуміння закінчуються, хоча символ- тризуб таїть в собі багато значень та знань.
ютюб

Перші розмови про тризуб як державний герб почалися у 1918 році, прийняттям Центральною Радою його державним символом. Такий вибір, тогочасні політичні діячи, пояснювали тим, що тризуб з часів Київської Русі вважався знаком влади та спадкоємності традицій української державності. Хоча з часів розпаду Київської Русі й до початку ХХ століття цей знак використовували мало. Символ тризуб зустрічався виключно в геральдиці родових гербів, міст чи в книгах. Як приклад цього можуть служити козацькі герби, в яких стилізовано зображувалися хрести чи якорі у вигляді тризубця.


Загалом же історія українського тризуба починається з древнього князівського роду Рюриковичів, при яких цей символ карбувався на всьому від грошей та печаток до цеглин з яких будували храми. Перші ж писемні згадки про тризуб як символ князя зустрічаються в болгарському літописі Х століття, згідно цього джерела стяги дружинників князя Святослава були саме з тризубами. Однак згідно досліджень символ Святослава був трохи простіший й мав лише два зубця. Вчені висловлюють думку, що це був знак літери «Ц» з трохи зміщеним хвостиком до центру, котра ототожнювалася зі словом «цар».

Син Святослава князь Володимир Великий продовжив традицію батька, та вдосконалив його герб, додавши до нього ще один зубець, а після хрещення Русі додав горизонтальну лінію до середини, аби зобразити хрест. Саме за Володимира тризуб набув звичного нам вигляду.


Однак тризуб на території сучасної України був ще задовго до вищезгаданих подій. Згідно археологічних знахідок його широко використовували трипільські племена у ІІІ – ІV столітті до нашої ери. В ті прадавні часи тризуб був знаком старійшин. Приклади використання символу тризуба зустрічаються в археологічних знахідках на Поділлі, в Ольвії та багатьох інших цікавих місцях. Згодом, після трипільців символ тризуба використовували скіфи, які вважали себе прямими нащадками атлантів. Цікаво що перша письмова згадка про тризуб загалом зустрічається в праці Платона «Тімен» та датується 360-350 роками до нашої ери. Платон в ній описує царів-атлантів, котрі одягалися в блакитний одяг, прикрашений золотим тризубцем.


Як би не здавалося що український герб тризуб єдиний в світі, однак існують й інші держави які використовують його як державну символіку, наприклад Барбадос. Цікаво що й прапор Барбадосу також синьо-жовтий. В цій країні тризуб трактується як триєдинство принципів правління: для народу, з народу та з народом.

Якщо уважно зазирнути в історію, то принципи триєдтнства зустрічається в багатьох культурах та країнах. Так скажімо символом князівства Литовського були колони Гедеміна або Гедимінові стовпи. Здавалося б нічого спільного с тризубом три колони не мають, але якщо трактувати глибинне первісне значення, то важливим є лише поєднання трьох сил чи явищ, що становлять основу буття в віруваннях предків. Ці колони й сьогодні присутні на литовському гербі. За переказами такий символ до князівства був привезений з Риму князем Паленомом, однак ще з тих давніх часів простежується схожість стовпів з Київським тризубом.


Різні види та варіації тризубів поширені практично на всій території Європи та Азії, адже він має велике сакральне значення в культурі багатьох народів. Одне з важливіших значень тризуб відігравав в культурі арійців, мабуть саме тому відголоски триєдності можна й сьогодні спостерігати на родових гербах нащадків аріїв.

Доволі яскраво символізм тризуба простежується в культурі Індії, так наприклад, існує Храм Великої Богині Матері – Вайшну Деві, де її бронзова статуя тримає тризуб в правій руці. Також дуже незвичне місце розташування цього храму, він знаходиться на унікальній горі з трьома вершинами, ку доволі символічно називають «Трикута». Тризуб в індійській культурі присутній у зображеннях богів Вішну та Шива. Згідно індійських вірувань бог Шива за допомогою свого тризуба створює хаос, з якого згодом утворюється новий світ. Для індусів тризуб символ єдності охоронця, творця та руйнівника. В державній символіці цієї країни також присутній тризуб, дещо схожий на український., хоча місцеві жителі стверджують що цей знак принесли їм саме арійці.


Практично в кожній культурі знайдеться божество яке зображувалося саме с тризубом, так наприклад, в грецькій міфології це був Посейдон, в римській-Нептун, у скіфів – Тагимасад, у слов’ян – Водяник та Перун.

Цікаве й чи найбільше зображення тризуба знаходиться в Перу, це малюнок вирізьблений на скелі, й називається Андським канделябром, за своєю схожість на підсвічник з трьома свічками, хоча місцеві житилі кличуть його «Три хрести»

Мало хно з наших співвітчизників знає що український тризуб присутній на гербах армії Італії. За законами цієї країни, армійським підрозділам можна додавати до своїх гербів знаки та символи територій де були отримані військові відзнаки. Так під час Другої світової війни частина армії була направлена до СРСР, саме на територію України, й хоча була майже повністю розбита, дехто з солдат та офіцерів все ж таки повернувся на батьківщину, згодом сформували нове військове формування, якому й було дозволено додати український тризуб до своїх гербів.Цікаво що на території країн СНД широко відоме ще одне поняття, «тризубець», однак воно мало що має спільного з поняттям «тризуб». Це зумовлено тим що тризубцем українці називали вила, в той час як тризуб має більш глибоке, символічне та сакральне значення.

На сьогодні існує величезна кількість різноманітних теорій значення символу тризуба, однак, нажаль, жодна з них не дає повного та вичерпного трактування. Так скажімо, одні вчені вбачають в ньому конкретні риси не живих та живих предметів, то скіпетр, то корону, то птаха чи навіть прапор. З філософської точки зору, тризуб символічно відображає певне явище, чи поняття. Так тризуб Володимира трактується як символ влади над трьома різними світами.

Для декого український тризуб монограма від слова «Воля», «Василевс», «Володимир». Хтось вважає що на цьому знаку зображено дві літери «В», а поміж ними знак царської влади. Однак такі трактування викликають безліч питань, адже символ тризуба відомий з прадавніх часів , коли про ці поняття ще й мови не йшлося.

Багато хто вбачає в тризубі зображення цифри «3», яку в давнину позначали на зразок сучасної літери «Ш». Це число в культурі Єгипту з давна уособлювало Божественний порядок. Наприклад, у древніх єгиптян число три асоціювалося з поєднанням двох елементів, котре призводило до появи нового, третього. За єгипетськими переконання світ складається з трьох взаємо зв’язаних рівнів: земного, підземного та небесного, а будь-яка людина має три важливих аспекти тіло, дух та душу, й кожне явище що виникає в всесвіті має три основні стадії - появу, чи виникнення, розвиток й знищення.


Головний секрет символу тризуба полягає саме в сакральному числі 3. Трійця, або триєдинство супроводжують людство з часів зародження перших цивілізацій. Це завжди три рівноправні сили, що походять від Абсолюту який притаманний кожній культурі.

Ця тенденція дуже добре прослідковується при вивченні систем вірувань древніх народі та цивілізацій, так наприклад в древній Греції існували три головні божества – Зевс, Посейдон та Аїд, в індуїзмі – Вішну, Шиву та Брахма, для єгиптян це були Ісіда, Осіріс та Гор, навіть якщо звернутися до християнських вчень, чітко простежується троїстість, Бог Отець, Бог Син та Бог Дух.

Не дивлячись на вище описані факти не слід забувати що тризуб символ язичницький. Й якщо спиратися саме на язичницькі вірування, то малий герб, котрий використовували київські князі був символом Божественного світу, й власник такого використовував його для проголошення себе намісником Бога на землі.

За язичницькими віруваннями тризуб відображує Роду або Триглав, котрий уособлює триєдинство жіночого начала – Макош – ліва частина, чоловічого – Дажбог- права частина та божества, яке опікується життям та смертю – Перуном в центрі. Як не дивно, але такий же принцип використовується й у побудові календаря та православних храмів, церков. Так вхід розташовується лише в західній частині будівлі, яка символізує зародок, смерть та осінь, прихожани та відвідувачі входять лицем до східної частини, котра символізує дитину, народження та весну, північна частина храмів вважається жіночою й уособлює зиму, а південна відповідно чоловіча-літо.

Доволі вірогідно й те що тризуб міг бути рунічним символом, котрий зображує дерево з трьома гілками спрямованими до гори й символізував позитивне значення, а на противагу йому існував перевернутий символ, котрий ніс негативне значення.

Також поширеною є думка що тризуб – це відображення вісника небесної справедливості Рарога, чи сокола що летить з висоти польоту до низу. Дня більшості древніх культур цей птах мав велике значення, та асоціювався з перемогою над злом, символом влади, доблесті та сили. У віруваннях наших же предків, сокіл займав місце на верхівці світового дерева, й можливо саме тому падаючий до низу сокіл, став прототипом герба династії Рюриковичів.


Скільки дослідників стільки й різноманітних гіпотез, нажаль достеменно взнати значення символу тризуба дізнатися навряд чи вдасця, але приваблювати та спонукати до пошуків істини, пізнання та розуміння таємниць предків він не перестане ніколи.

І на останок, хотілося б поділитися цікавим фактом, найбільший тризуб на території України був створений у 1992 році, на схилі гори в Івано-Франківській області, колишнім воїном УПА Анастасієм Козаком. Таким чином Анастасій вшанував пам'ять своїх побратимів, які загинули на цьому місці під час жорстоких боїв між повстанцями сотні Пилипа Орлика та більшовицькими солдатами.
Popular posts from this blog

Як українською емейл, е-мейл, email, e-mail, е-пошта? Імейл!

Хай квітне український ютуб